TOP > 弾き語りコード譜 > 涙の数だけ

涙の数だけ

(イントロ)
[ Eb - - - | // | // | // ] (x2)
| Eb - - - | Eb - Db Eb | Eb - - - | // |

「涙の数だけ働いて」
| Eb - - - | // | // | // |
| Ab - - - | Abm - Abm Bb | Eb - - - | // |
| Cm - - - | Bb - Ab Bb | Eb - - - | Eb - Db Eb |

| Eb - - - | // | // | // |
| Ab - - - | Abm - Abm Bb | Eb - - - | // |
| Cm - - - | Bb - Ab Bb | Eb - - - | Eb - Db Eb |
| Eb - - - | // |

「涙の数だけこの世には」
| Cm - - - | Cm/B - - - | Cm/Bb - - - | F - F G |
| Ab - Bb - | G - Cm - | Ab - - - | Bb - - - | // |

| Eb - - - | // | // | // |
[ Cm - - - | Bb - Ab Bb | Eb - - - | // | // | // ] (x2)

「涙の数だけこの世には」
| Cm - - - | Cm/B - - - | Cm/Bb - - - | F - F G |
| Ab - Bb - | G - Cm - | Ab - - - | Bb - - - | // |

| Eb - - - | Eb - Db Eb | Eb - - - | // |
| Ab - - - | Abm - Abm Bb | Eb - - - | // |
| Cm - - - | Bb - Ab Bb |

(後奏)
| Eb - - - | // | // | // |
| Eb - - - | Eb - Db Eb | Eb - - - | Eb - - ||


エレファントカシマシ入門サイト good morning (http://elebox.moo21.com)